OKULUMUZ

Hakkımızda

        Müdürlüğümüz 22.12.2003 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile iki yıllık eğitim veren bir Polis Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 24.12.2014 tarih ve 29215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile üniversite mezunu Polisler yetiştirmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezine dönüştürülmesinin ardından "Konya-Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü" olarak faaliyetlerine devam etmektedir.